Angiografia układu naczyniowego

Arteriografia polega na wstrzyknięciu jodowego środka cieniującego do układu naczyniowego i rejestracji jego przepływu przez układ naczyniowy w określonym rejonie za pomocą RTG-video.

Najpierw nakłuwa się tętnicę (w zależności od lokalizacji badanego naczynia stosuje się różne miejsca wkłucia) umieszczając w niej cewnik, przez który następnie będzie wprowadzany środek cieniujący. Cewnik prowadzi się od miejsca wkłucia do docelowego naczynia, choć paradoksalnie droga ta może być dosyć długa, tak jak to się dzieje w przypadku klasycznej koronarografii (angiografii tętnic wieńcowych), przy której ujście cewnika umieszcza się na początku naczynia wieńcowego, ale wejście do naczynia znajduje się albo w tętnicy udowej, promieniowej, lub pachowej. Następnie za pomocą aparatu RTG-video rejestruje się przepływ krwi przez badany układ naczyniowy na układzie pamięciowym komputera podłączonym do kamery. Zaletą angiografii jest możliwość jednoczasowego wykonania zabiegu leczniczego (patrz Radiologia zabiegowa).

Na obrazie badania widać zarysy wewnętrzne i szerokość naczyń, ich dokładny przebieg oraz przepływ krwi zgodnie z ich budową aż do zaniknięcia w naczyniach włosowatych.

Możliwe powikłania angiografii wynikają zarówno z samej techniki zabiegu, jak i działania dożylnego środka cieniującego. Dzieli się je na powikłania o małej szkodliwości i ciężkie:
- powikłania o nieznacznych konsekwencjach: przedłużające się krwawienie z nakłutego naczynia, krwiak w miejscy wkłucia, odwarstwienie błony wewnętrznej naczynia lub oderwanie blaszki miażdżycowej.
- powikłania ciężkie: zator, zakrzep, przetoka tętniczo-żylna. Mimo wszystko bardzo rzadko dochodzi do tak poważnych komplikacji zabiegu.

Na wystąpienie ewentualnych powikłań szczególnie narażeni są starsi pacjenci, chorzy z zaawansowaną, niestabilną miażdżycą (zatory z blaszki miażdżycowej, która uległa oderwaniu w trakcie badania), ciężki stan ogólny pacjenta i ogólnoustrojowe choroby przewlekłe.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Angiografia układu naczyniowego