Diagnostyka chorób gardła

Diagnostyka chorób gardła:

Rentgenodiagnostyka

Wykonuje się zdjęcie boczne przeglądowe lub warstwowe zdjęcie szyi. Można podać doustnie środek kontrastowy z barytem, w celu lepszego uwidocznienia budowy ścian gardła i innych patologii (uchyłków itp.).

Ultrasonografia

Ultrasonografia jest bardzo dobrym badaniem pozwalającym na szybką ogólna ocenę szyi (w tym gardła), ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowych zbiorników płynu lub gazów oraz powiększonych węzłów chłonnych.

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa pomimo mniejszej dostępności jest badaniem obrazowym stosowanym z wyboru przy diagnostyce chorób szyi. Pozwala zaoszczędzić czas diagnostyki dzięki dobremu uwidocznieniu zarówno tkanek miękkich (w tym chrząstek), jak i kostnych. Jest szczególnie przydatna w ocenie stanu podstawy czaszki oraz kości kręgosłupa w przebiegu chorób nowotworowych.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny jest najlepszy w ocenie tkanek miękkich, w tym różnicowania utkania guza z prawidłowymi tkankami. Ustępuje jednak TK w obrazowaniu tkanki kostnej. Z tego względu nie jest badaniem wykonywanym rutynowo, a jedynie w szczególnych sytuacjach.

Badania naczyniowe

Badania naczyniowe nie są standardowo wykonywane. Stosowane są jedynie jako końcowy etap diagnostyczny tuż przez leczeniem operacyjnym w celu oceny unaczynienia guza.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Gardło » Diagnostyka chorób gardła