Diagnostyka chorób krtani

Diagnostyka chorób krtani:

Rentgenodiagnostyka

Wykonuje się zdjęcie boczne tkanek miękkich oraz zdjęcia warstwowe w płaszczyźnie czołowej w czasie fonacji (wydawania dźwięków) i swobodnego oddychania. Pozwala ocenić napięcie strun głosowych i funkcjonowanie okolicznych tkanek miękkich, a także patologie w obrębie części chrzęstnych (np. zwapnienia).

Ultrasonografia

Ultrasonografia nie jest badaniem stosowanym z wyboru do obserwacji krtani, jednak jest bezkonkurencyjna w ocenie układu chłonnego oraz jest niezbędna przy wykonywaniu celowanych biopsji cienkoigłowych.

TK i MR

TK i MR służy przede wszystkim do oceny elementów chrzęstnych krtani. Badanie te wykonywane są jednak znacznie rzadziej od wyżej wymienionych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Krtań » Diagnostyka chorób krtani