Badanie PET myocardium

Badanie PET przeprowadza się w celu oceny procesów metabolicznych zachodzących w obszarze niedokrwionego myocardium. W tym celu stosuje się analog glukozy znakowany fluorem (18F-FDG).

W praktyce badanie nie znajduje zastosowania ze względu na wysokie koszty.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Badanie PET myocardium