Bezpieczeństwo badania rezonansu magnetycznego (MR)

Choć technika rezonansu magnetycznego (MR) jest dość skomplikowana, a wokół ludzkiego organizmu w trakcie badania odbywa się tak wiele działań, zarówno ze strony personelu medycznego (premedykacja, przygotowanie do badania) jak i samych reakcji fizycznych, nie stwierdzono negatywnego wpływu ani samego pola magnetycznego na żywe komórki ani urządzeń towarzyszących tworzących aparat rezonansu magnetycznego. Pomimo ogólnoświatowych badań nie potwierdzono żadnego ryzyka związanego z przeprowadzeniem takiej metody diagnostycznej.

Problem pojawia się natomiast, jeżeli w organizmie ludzkim znajdują się przedmioty podatne na działanie pola magnetycznego. Niestety niektóre takie elementy mogą mieć znaczenie lecznicze i usunięcie ich z ciała pacjenta może być niemożliwe lub przeciwwskazane. Należą do nich: rozrusznik serca, klips naczyniowy na tętnicach mózgowych lub w ich okolicy, neurostymulator, metalowy lub elektroniczny implant uszny, umieszczone podskórnie aparaty słuchowe oraz odłamki metalowe znajdujące się w oku lub okolicy narządów ważnych życiowo. Wymienione przedmioty są bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rezonans magnetyczny » Bezpieczeństwo badania rezonansu magnetycznego (MR)