Budowa urządzenia rezonansu magnetycznego (MR)

Jądrowy rezonans magnetyczny (MR) bierze swoją nazwę od mechanizmu badania, który polega na wykorzystywaniu właściwości magnetycznych jąder wodoru. Choć badanie od strony technicznej i fizycznej jest dość skomplikowane, uważa się, że należy do jednych z najbardziej bezpiecznych technik obrazowania. Nie bez powodu MR jest niejednokrotnie niezastąpiony, a pojawienie się tego urządzenia w służbie medycyny zrewolucjonizowało całą diagnostykę.

Główna część urządzenia jest cylindrem, wewnątrz którego na specjalnym łóżku umieszcza się pacjenta. Zewnętrzny wygląd aparatu MR poza widocznym posłaniem i owalnym otworem nie zdradza swojej właściwej budowy. Wszystkie elementy czynne nie są widoczne dla badanego. Cylinder znajdujący się pod zewnętrzną obudową składa się z kilku przylegających do siebie warstw. Należą do nich (licząc od zewnątrz): zwoje elektromagnesu, cewki korygujące jednorodność pola, osłona pól gradientowych, cewki gradientowe, cewki nadawczo-odbiorcze, impulsowy spektrometr cyfrowy. Jak widać MR jest urządzeniem skomplikowanym. Wszystkie wypisane warstwy współpracują ze sobą w wytworzeniu jednorodnego pola magnetycznego bezpiecznego dla człowieka.

Poza samym cylindrem w skład aparatury wchodzi dodatkowo system komputerowy interpretujący wszystkie docierające zwrotnie sygnały. Cewki nadawczo-odbiorcze zbierają informacje na temat badanego, najbliżej położonego obszaru o określonej głębokości. Każda cewka odpowiada za zaopatrywaną przez siebie przestrzeń. Dopiero komputer scala wszystkie dane z cewek, których suma tworzy jeden przestrzenny obraz danego fragmentu ciała.

Komputer odgrywa kluczową rolę w działaniu rezonansu magnetycznego. Jest systemem połączonych i współpracujących ze sobą procesorów i dysków. Reguluje on pracą każdej części z osobna co umożliwia prowadzenie kilku procesów badania w tym samym czasie. Jednocześnie magazynuje na bieżąco zebrane dane oraz odpowiada za synchronizację wszystkich czynności. Jeden procesor odbiera dane z przeprowadzanego badania, drugi w tym samym czasie przetwarza napływające dane na dwuwymiarowy obraz. Jednocześnie niezależny system steruje pracą samego urządzenia. Podczas całej operacji wszystkie dane zapisywane są na niezależnym twardym dysku oraz dyskach przenośnych.

Choć funkcjonowanie rezonansu magnetycznego zostało dziś doprowadzone do perfekcji, to produkcja urządzenia ze względu na jego złożoność jest wciąż ogromnie kosztowna. Zakup MR dla szpitala jest ogromnym wyzwaniem i nie każda jednostka może sobie na to pozwolić. Z tego właśnie względu badanie MR jest wciąż bardzo drogie, a kolejki w oczekiwaniu na swój termin wielomiesięczne.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rezonans magnetyczny » Budowa urządzenia rezonansu magnetycznego (MR)