Choroba Pageta

Choroba Pageta charakteryzuje się wzmożonym procesem osteolizy z nieprawidłową, chaotyczną odbudową tkanki kostnej. Kość staje się plastyczna i ulega zniekształceniu, a szpik kostny w jej jamie ulega zwłóknieniu i zanikowi. Choroba najczęściej zajmuje czaszkę, następnie kość krzyżową, kręgosłup i kość udową.

Obraz struktury kostnej na zdjęciu RTG makroskopowo przypomina mozaikę (liczne plamy sąsiadujące ze sobą różniące się nasyceniem zacienienia). Kość ulega pogrubieniu i łukowatemu odkształceniu. Dochodzi do niszczenia blaszki zewnętrznej czaszki i przebudowy z wtórną osteolizą i osteosklerozą śródkościa oraz z pogrubieniem kości pokrywy od strony zewnętrznej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Choroba Pageta