Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów

Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów (ChZKiS) polega na ograniczeniu ruchomości stawów z towarzyszącym ich bólem. Atakuje wszystkie elementy stawu: chrząstkę stawową, błonę maziową, torebkę stawu oraz podchrzęstną warstwę kości.

Dochodzi do degeneracji chrząstki stawowej, która szybko prowadzi do zwężenia szczeliny stawowej. Powstają podchrzęstne zagęszczenia kości wywołane zwiększonym obciążeniem stawu i wtórną nadmierną przebudową kości pod wpływem tego ucisku. Choroba wraz z wymienionymi objawami uważana jest za objaw starzenia się i „zużycia” stawów.

ChZKiS stawu biodrowego

Na obwodzie chrząstki znajdującej się na głowie kości udowej pojawiają się osteofity, a szczelina stawowa ulega zwężeniu. Osteofity tworzą się również zewnątrzpanewkowo przy szyjce kości udowej tworząc tzw. „kołnierz podgłówkowy” oraz wewnątrzpanewkowo tworząc tzw. obraz podwójnego dna panewki.

ChZKiS stawu kolanowego

Również dochodzi do zwężenia szczeliny stawowej oraz powstawania osteofitów. Osteofity tworzą się na krawędziach powierzchni stawowej kości piszczelowej, wokół kości udowej i na powierzchni stawowej rzepki (od wewnątrz stawu).

ChZKiS stawów krzyżowo-biodrowych

Dochodzi do zwężenia szczeliny stawowej, podchrzęstnej sklerotyzacji, powstawania osteofitów oraz wapnienia torebek stawowych. Osteofity tworzą się na krawędziach obu powierzchni stawowych.

ChZKiS kręgosłupa

Proces chorobowy zajmuje trzony kręgów oraz krążki międzykręgowe. Najczęściej atakuje odcinek lędźwiowy i szyjny. Dochodzi do zwężenia krążków międzykręgowych i szczelin stawowych oraz podchęstnej sklerotyzacji, a także do powstawania osteofitów trzonów kręgów oraz kostnienia stawów poprzez wapnienie więzadeł. Za główne silne dolegliwości bólowe odpowiedzialne jest przesuwanie się krążka międzykręgowego ku tyłowi do kanału kręgowego oraz wypadnięcie jądra miażdżystego krążka.

ChZKiS obręczy kończyny górnej

Zwykle ChZKiS obręczy kończyny górnej dotyka staw ramienny. Dochodzi do powstawania torbieli i zwapnień w stawie. Rzadko patologia zajmuje stawy barkowo-obojczykowe oraz stawy łokciowe. Prowadzi tutaj do zniekształcenia i zwężenia powierzchni stawowych, niejednolitej sklerotyzacji podchrzęstnej oraz powstawania osteofitów na brzegach powierzchni stawowych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów