Choroby gruczołu krokowego

Badania obrazowe zawsze są uzupełnieniem badania per rectum w poszukiwaniu chorób gruczołu krokowego. Po stwierdzeniu odstępstw od normy w badaniu przedmiotowym, w drugiej kolejności wykonuje się badanie USG sondą doodbytniczą.

Przerost gruczołu krokowego

W przypadku przerostu gruczołu krokowego badaniem z wyboru jest USG, w którym widać powiększenie ogólnych rozmiarów gruczołu. Torebka narządu jest prawidłowa - równa i gładka. Dalej wykonuje się biopsję aspiracyjną gruczołu pod kontrolą USG (w celu różnicowania choroby z nowotworem).

Rak gruczołu krokowego

Diagnostyka raka gruczołu krokowego opiera się na połączeniu USG z badaniami biochemicznymi (w kierunku fosfatazy kwaśnej i PSA) oraz badaniem ogólnym moczu (w poszukiwaniu krwiomoczu lub ropomoczu).

W USG widoczne jest asymetryczne powiększenie gruczołu krokowego z zatarciem jego zarysów oraz zmianą echogeniczności. Czasem można zaobserwować także powikłania patologii - niedrożność cewki moczowej lub zwężenie moczowodu.

W TK zmiana staje się widoczna w zaawansowanym stadium. Świadomie wykonuje się TK w celu oceny przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych. MR jest najlepszym badaniem do jednoczesnej oceny samej patologii (nawet we wczesnym stadium) i przerzutów.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Narządy rodne » Choroby gruczołu krokowego