Choroby miąższowe wątroby

Choroby miąższowe wątroby:

Stłuszczenie wątroby

Do stłuszczenia wątroby może dojść w przebiegu otyłości, alkoholizmu, cukrzycy, choroby Cushinga oraz leczenia immunosupresyjnego, stosowania hormonów nadnerczy. W badaniu USG widoczna jest zwiększona echogeniczność wątroby. Natomiast badanie TK uwidacznia naczynia krwionośne pochłaniające promienie rentgenowskie bardziej niż otaczający je miąższ.

Marskość wątroby

Do marskości dochodzi w przebiegu zapaleń wirusowych i przewlekłego alkoholizmu. W przebiegu choroby dochodzi do destrukcji miąższu, powstania zmian włóknistych, zwłóknienia, guzków regeneracyjnych, wzrostu ciśnienia w żyle wrotnej i rozwoju krążenia obocznego. Morfologicznie zauważa się niejednorodne utkanie miąższu oraz nierówną budowę zewnętrznej powierzchni wątroby.

Zarówno w USG, jak i TK obserwuje się wszystkie wymienione objawy. Guzki regeneracyjne osiągające średnicę od 3 do 15 mm lepiej uwidaczniane są po wzmocnieniu kontrastowym w TK. W obrazie T2-zależnym w MR widoczne są jako ogniska hipodensyjne.

Zawsze poszukuje się dodatkowych możliwych współistniejących objawów, takich jak: wodobrzusze, powiększenie śledziony, poszerzenie żyły wrotnej i innych naczyń w obrębie wnęki wątroby, czy żylaki przełyku.

Hemochromatoza

W hemochromatozie dochodzi do nadmiernego gromadzenia się żelaza w komórkach, niezależnie od przyczyn tej patologii, których może być wiele. W badaniu TK widoczne jest uogólnione zwiększenie wartości współczynnika pochłaniania przez miąższ, a w MR w obrazie T2-zależnym widoczne jest zmniejszenie sygnału.

Zespół Budda-Chiariego

Zespół Budda-Chiariego polega na obecności zakrzepicy żył wątrobowych lub zakrzepu żyły głównej dolnej. Przyczyną powstania tej patologii mogą być zwapnienia w miąższu, nowotwory wątroby oraz nadmierna krzepliwość krwi. W badaniu USG i TK obserwuje się zakrzepicę żylną, przerost płatów wątroby oraz silne wzmocnienie kontrastowe w tej okolicy.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Wątroba » Choroby miąższowe wątroby