Choroby naczyniowe prowadzące do upośledzenia ukrwienia mózgu

Niedokrwienie mózgu często spowodowane jest zewnątrzczaszkowymi przyczynami dotyczącymi jednej z czterech tętnic dochodzących do mózgu. Najczęściej patologie dotyczą tętnicy szyjnej wewnętrznej. Choroby naczyniowe przebiegające z niedokrwieniem mózgu to: zespół podkradania, choroba Takayasu, zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej najczęściej ma charakter miażdżycowy. Lokalizuje się przeważnie w początkowym jej odcinku. Jednakże bezpośrednią przyczyną niedokrwienia mózgu są zatory tętnic wewnątrzmózgowych powstałe z oderwania blaszki miażdżycowej tętnicy szyjnej lub zmniejszony przepływ i niedotlenienie mózgu związane ze znacznym jej zwężeniem.

Podczas badania tętnic szyjnych wewnętrznych konieczne jest określenie morfologii blaszki miażdżycowej, ponieważ od jej charakteru zależy przebieg choroby (miękkie, izoechogeniczne blaszki łatwiej pękają i częściej wysyłają zatory) oraz postępowanie lecznicze (zwapnienia i zwłóknienia w blaszce miażdżycowej źle rokują - przy próbie angioplastyki częściej pękają naczynia, które są twarde z powodu zwapnienia blaszki i nie poddają się rozciąganiu).

Badanie USG wykonuje się zawsze w pierwszej kolejności, ze względu na nieinwazyjność i skuteczność techniki. Cechuje się ono bardzo dobrą dostępnością do naczyń, które w większości znajdują się blisko skóry i nie są zasłaniane przez inne tkanki. Zazwyczaj udaje się uwidocznić rodzaj blaszki miażdżycowej oraz wewnętrzną ścianę naczynia. Blaszka zwłókniała jest silnie hiperechogeniczna, a zwapnienia dają cień akustyczny. Badanie USG z użyciem Dopplera i analizą widma przepływu pozwala na ocenę stopnia zwężenia naczynia oraz uwidocznienie przypływu turbulentnego za zwężeniem. Można przeprowadzić także pomiary maksymalnej prędkości i prędkości końcowo rozkurczowej.

Zespół podkradania

Zespół podkradania to zespół wynikający ze zwężenia początkowego odcinka tętnicy podobojczykowej lub pnia ramienno-głowowego, które prowadzi do wstecznego przepływu krwi w tętnicy kręgowej po stronie zwężenia. Skutkuje obniżeniem ciśnienia skurczowego poza miejscem zwężenia. W badaniu USG z Dopplerem udaje się uwidocznić miejsce zwężenia i wsteczny przepływ krwi.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Choroby naczyniowe prowadzące do upośledzenia ukrwienia mózgu