Choroby nerwu wzrokowego

Do patologii nerwu wzrokowego zależą przede wszystkim: uniesienie tarczy nerwu wzrokowego w obrębie naczyniówki oka (niezależnie od przyczyny), guzy nerwu wzrokowego (głównie glejaki i oponiaki). Rzadziej spotyka się: przerzuty nowotworowe, chłoniaki, białaczkę, czy sarkoidoza. Wszystkie wymienione choroby dają podobne obrazy ciągłego lub odcinkowego pogrubienia nerwu wzrokowego.

Nerw wzrokowy jest położony częściowo wewnątrzoczodołowo i częściowo wewnątrzczaszkowo, ale nawet odcinek początkowy znajduje się głęboko za gałką oczną i z tego względu najlepszymi badaniami do jego diagnostyki są TK i MR.

W TK odcinek wewnątrzoczodołowy nerwu jest dobrze uwidoczniony na tle tkanki tłuszczowej. Dobrze widoczne są guzy nowotworowe. W przypadku oponiaków obserwujemy jasne, świecące zwapnienia nerwu wzrokowego. Przy glejaku widoczne jest obustronne pogrubienie nerwów wzrokowych (oraz inne towarzyszących zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym: jądrach podstawy, śródmózgowiu i móżdżku) o zintensyfikowanym sygnale w obrazach zarówno T1- jak i T2-zależnych

.

Badanie MR stosowane jest głównie w przypadku zmian demielinizacyjnych i zapalnych. Użycie środka kontrastowego pozwala uwidocznić zmiany ogniskowe, najczęściej pojawiające się w stwardnieniu rozsianym.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Oczodół » Choroby nerwu wzrokowego