Choroby niedoborowe kości

Choroby niedoborowe kości:

Krzywica

Krzywica wynika z niedoboru witaminy D, do którego dochodzi najczęściej w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym. Choroba polega na zaburzeniu wysycania tkanki kostnej solami wapnia w obszarach przynasadowych i chrząstkach nasadowych, który to proces zależy od ogólnoustrojowych zapasów witaminy D. W przebiegu choroby dochodzi do uogólnionej osteoporozy i rozmiękania kości w miejscach nadmiernie obciążonych oraz powstawania ich licznych zniekształceń.

W badaniu RTG nie widać strefy czasowego wapnienia (linia wzrostu kości), poszerza się strefa przejaśnienia między przynasadą a jądrem kostnienia nasady, oddalająca je od siebie. Ta poszerzona strefa tkanki chrzęstnej nie ulega prawidłowej przebudowie i kostnieniu. W zależności od obciążenia jakim są poddane owe przynasady mogą one ulec wklęśnięciom, poszerzeniem etc. Jeżeli dojdzie do wygięcia kości długich, warstwa korowej od strony wklęśnięcia ulegnie pogrubieniu.

Szkorbut dziecięcy

Szkorbut dziecięcy to choroba kości spowodowana niedoborem witaminy C. W jej przebiegu dochodzi do zmniejszenia wytwarzania substancji podstawowej kości oraz nieszczelności naczyń włosowatych (również tych zaopatrujących kość). Powstają liczne krwawe wylewy podokostnowe i odwarstwienia okostnej. W skrajnych przypadkach obserwujemy uogólnioną osteoporozę.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Choroby niedoborowe kości