Choroby otępienne

Najczęstszymi przyczynami chorób otępiennych są procesy zwyrodnieniowe lub niedokrwienne. O ile samo rozpoznanie patologii raczej nie sprawia trudności i zarówno badanie MR jak i TK umożliwia ocenę procesów chorobowych, to postawienie konkretnej diagnozy nie jest już takie proste.

W diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych można także zastosować badanie PET z oceną metabolizmu glukozy oraz SPECT z badaniem przepływu krwi w mózgu.

Otępienie naczyniowe

W otępieniu naczyniowym z powodzeniem można zastosować TK. Choć cechuje się ono mniejszą rozdzielczością od MR, to w pełni wykrywa istotnie klinicznie zmiany. MR dokładniej ukazuje proces chorobowy w istocie białej.

Choroba Alzheimera

W chorobie Alzheimera w obrazie MR widoczny jest zanik mózgu, szczególnie w obszarze płatów skroniowych, z poszerzeniem zewnętrznych przestrzeni płynowych i komór.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Ośrodkowy układ nerwowy » Choroby otępienne