Choroby stawu skroniowo-żuchwowego

Choroby stawu skroniowo-żuchwowego można podzielić na morfologiczne, czyli związane z jego nieprawidłową budową anatomiczną lub czynnościowe, wynikające z niewłaściwej funkcji (pomimo właściwej budowy). Oba rodzaje zaburzeń dotyczyć mogą zarówno panewki stawu należącej do kości szczęki, jak i żuchwy. Można spodziewać się zagęszczenia lub rozrzedzenia struktury kostnej obu części, jak i każdej z osobna.

Najczęstszymi patologiami stawu skroniowo-żuchwowego są artropatie pourazowe i pozapalne (np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów).

Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny mogą okazać się niezbędne, ponieważ sama ocena tkanki kostnej nie wystarcza do oceny całego stawu, którego naturalnymi składowymi oprócz części kostnych są mięśnie, torebka i płyn stawowy. Natomiast badanie USG pozwala nierzadko lepiej i z większą dokładnością ocenić funkcjonowanie stawu.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Zęby » Choroby stawu skroniowo-żuchwowego