Cień okrągły

Cień okrągły to kolokwialne sformułowanie radiologiczne stosowane do określenia zmiany, która daje „cień” (a więc w skali kolorystycznej przejaśnienie na kliszy) w określonym obszarze w postaci mniej lub bardziej zarysowanego okręgu lub elipsy o różnym nasileniu wypełnienia (intensywności koloru). Określenie takie nie daje dokładnej informacji na temat samej patologii, ponieważ można by wymienić nieskończenie długą listę jednostek chorobowych dających taki obraz w zdjęciu RTG.

Najczęstsze przyczyny takiego stanu to: nowotwory (zarówno pierwotne jak i wtórne - przerzuty) oraz gruźlica. Rzadziej za cień okrągły odpowiadają wady wrodzone, zawał płuca, krwiak, choroby ziarniniakowe, ropień, czy grzybica płuc. Ze względu na możliwość wykrycia nowotworu zawsze jest to sytuacja groźna dla życia bezwzględnie wymagająca dalszej diagnostyki. Na tej właśnie podstawie powstało to sformułowanie, które nie dając rozpoznania kierunkuje lekarzy w stronę dalszego badania przyczyn samego objawu. Dalsza droga diagnostyczna obejmuje biopsję przezskórną lub śródoperacyjną oraz tomografię komputerową z zastosowaniem środka cieniującego.

W obrazie RTG charakterystyczne jest mniej lub bardziej wyraźne i kontrastowe odgraniczenie tkanki zdrowej od patologicznej. Wysycenie zmiany jest przeważnie równomierne na całym obszarze. Jednocześnie nie powiedziane jest, że podczas jednego procesu chorobowego nie może powstać wiele takich zmian, zarówno w jednym płucu, jak i obustronnie.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Cień okrągły