Diagnostyka chorób gruczołów ślinowych

Diagnostyka chorób gruczołów ślinowych:

Ultrasonografia

Ultrasonografia jest techniką stosowaną z wyboru przy badaniu gruczołów ślinowych. Wynika to z ich budowy oraz przystępnej lokalizacji anatomicznej gruczołów. Badanie wykonuje się przykładając głowicę aparatu do policzków i kąta żuchwy w celu oceny ślinianek przyusznych oraz podbródkowo w celu oceny ślinianek podżuchwowych. USG stosowane jest także przy wykonywaniu biopsji cienkoigłowej, jako technika pozwalająca na bieżąco kontrolować kierunek i głębokość nakłucia.

Badanie Dopplerowskie

Badanie Dopplerowskie wykonywane jest obowiązkowo w ocenie stanu naczyń szyjnych oraz ich topografii w stosunku do guza. Ocena tych parametrów jest konieczna ze względu na możliwość wystąpienia licznych powikłań związanych z uciskiem na naczynia szyjne lub nawet ich naciekiem.

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa to drugie badanie w kolejności po USG, ze względu na lepszą ocenę tkanek przy podejrzeniu zmian nowotworowych w śliniankach oraz możliwość oceny zarówno destrukcji tkanek kostnych, jak i nacieku w obrębie tkanek miękkich. TK umożliwia również ocenę ognisk martwiczych oraz ocenę węzłów chłonnych. Zastosowanie środka cieniującego potęguje kontrast między tkankami.

Bardzo ważnym elementem okolicy ślinianek jest przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie nerw twarzowy (VII nerw czaszkowy), którego uszkodzenie może spowodować niemal każdy proces chorobowy przebiegający w śliniankach (szczególnie rozrost nowotworowy), prowadząc do zaburzenia jego funkcji, niedowładu, a w ostateczności do porażenia.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny najlepiej z wymienionych technik pozwala zróżnicować dwa rodzaje tkanek: zdrową i nowotworową, nawet jeżeli cechują się podobną gęstością i utkaniem. Umożliwia dokładną ocenę niemal wszystkich cech guza: granic, utkania komórkowego, obecności ognisk martwiczych i krwotocznych oraz obrzęku tkanek otaczających. Paramagnetyczne środki cieniujące stosowane są w obrazie T1-zleżnym.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Gruczoły ślinowe » Diagnostyka chorób gruczołów ślinowych