Diagnostyka chorób narządu słuchu i kości skroniowej

Narząd słuchu składa się z tkanek miękkich oraz elementów kostnych należących do kości skroniowej. Dlatego patologie obejmujące tę okolicę wymagają technik diagnostycznych obrazujących oba rodzaje tkanek.

Badania naczyniowe stosowane w diagnostyce narządu słuchu:
- arteriografia tętnicy szyjnej zewnętrznej i wewnętrznej,
- cyfrowa angiografia substrakcyjna (CAS),
- dożylna dynamiczna tomografia komputerowa,
- angiografia rezonansu magnetycznego (MRA).

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest metodą z wyboru przy badaniu struktur kości skroniowej, w szczególności: ucha środkowego i wewnętrznego oraz przewodu słuchowego, a także otworów żył szyjnych i kanałów tętnic szyjnych. Pośrednio służy diagnostyce patologii nerwu twarzowego (VII nerwu czaszkowego) występujących na jego odcinku przebiegającym przez kość skroniową.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny jest nastawiony głównie na diagnostykę tkanek miękkich, w szczególności ważnych w tej okolicy naczyń krwionośnych i nerwów.

Rentgenodiagnostyka

Bardzo rzadko wykonywane jest przezoczodołowe zdjęcie piramid i innych elementów kości skroniowych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Narząd słuchu » Diagnostyka chorób narządu słuchu i kości skroniowej