Diagnostyka chorób opłucnej

Diagnostyka chorób opłucnej:

Rentgenodiagnostyka

Zdjęcie rentgenowskie jest podstawowym badaniem w schorzeniach opłucnej.

Ultrasonografia

Również szczególne miejsce zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu chorób opłucnej zajmuje badanie USG.

Badanie USG w stosunku do wszystkich narządów klatki piersiowej napotyka pewne ograniczenia w zastosowaniu po postacią żeber, przez które fale ultradźwiękowe są prawie całkowicie odbijane. Pomimo to, USG jest podstawowym badaniem w diagnostyce płynu w opłucnej oraz w dokładnym określaniu lokalizacji zbiornika, na podstawie której przeprowadza się następnie nakłucie płynu: odbarczające (odsysające część treści w celu zmniejszenia ucisku płuc) oraz diagnostyczne (w celu dalszego określenia rodzaju płynu, jego pochodzenia lub obecności komórek rakowych).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Opłucna » Diagnostyka chorób opłucnej