Diagnostyka chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

Drogi żółciowe tworzą skomplikowaną sieć przewodów, które swój początek biorą już w miąższu wątroby rozszerzając się obwodowo i tworząc docelowo duże zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe na poziomie wnęki wątroby. Wiele patologii posiada ognisko pierwotne w wewnątrzwątrobowych drogach żółciowych co w nieunikniony sposób ostatecznie wpływa na drogi zewnątrzwątrobowe.

Ultrasonografia

Ultrasonografia jest badaniem pierwszego rzutu w patologiach tego układu. Wykonuje się je po 8 godzinach od ostatniego posiłku. Jest bardzo skuteczne, aż w 98% udaje się uwidocznić szukane struktury.

Tomografia komputerowa

Najlepiej spisuje się spiralna TK. Przed podaniem środka kontrastowego możliwe jest uwidocznienie niektórych patologii jak kamica przewodowa, natomiast po podaniu kontrastu możliwa jest ocena tkanek, w tym nacieków zapalnych i nowotworowych.

Pankreatocholoangiografia wsteczna

W trakcie pankreatocholoangiografii wstecznej endoskop przez usta, gardło, przełyk i żołądek wprowadza się do części zstępującej dwunastnicy, następnie przechodzi się przez brodawkę dwunastniczą Vatera (łączącą dwunastnicę z przewodem żółciowym wspólnym) i szczyt cewnika umieszcza się w ujściu brodawki. Środek cieniujący podaje się do przewodu żółciowego wspólnego, a następnie wykonuje się szereg zdjęć RTG.

Pankreatocholoangiografia wsteczna to bardzo dobre badanie pozwalające na uwidocznienie szczegółowych zarysów i szerokości przewodów żółciowych: przewodu żółciowego wspólnego, przewodu wątrobowego, przewodu pęcherzykowego, rozgałęzień wątrobowych przewodów oraz samego woreczka żółciowego. Badanie umożliwia jednoczesne pobranie wycinka fragmentu błony śluzowej zmienionych chorobowo przewodów żółciowych, a także od razu wykonanie endoskopowego nacięcia brodawki i/lub usunięcia złogów żółciowych.

Cholangiografia przezskórna

Cholangiografia przezskórna polega na nakłuciu przez skórę, w miejscowym znieczuleniu i pod kontrolą RTG, cienką igłą jednego z wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych i wstrzyknięciu do jego światła środka cieniującego i wykonaniu zdjęcia RTG. Badanie wiąże się z szeregiem możliwych powikłań, do których należą: krwotok, wyciek środka cieniującego lub żółci do jamy otrzewnej. Z uwagi na te możliwe komplikacje, a także ze względu na inwazyjność badania jest to metoda diagnostyczna wykonywana w ostateczności.

Cholangiografia śródoperacyjna

Cholangiografię śródoperacyjną wykonuje się w czasie operacji usunięcia woreczka żółciowego. Przez przewód pęcherzykowy wprowadza się środek cieniujący w celu oceny drożności i zawartości przewodów żółciowych. Celem badania jest zapobieganie pozostawienia złogów w drogach żółciowych po zabiegu i jest konieczne po wykonaniu tego zabiegu operacyjnego.

Cholangiografia pooperacyjna

Cholangiografia pooperacyjna służy do oceny dróg żółciowych po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. Środek cieniujący wprowadza się przez dren pozostawiony przez chirurga w przewodzie żółciowym wspólnym.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Pęcherzyk żółciowy » Diagnostyka chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych