Diagnostyka chorób płuc

Diagnostyka chorób płuc:

Rentgenodiagnostyka

Rutynowo wykonywane są klasyczne zdjęcia rentgenowskie przeglądowe klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej oraz bocznej. Jest to podstawowe badanie w diagnostyce chorób układu oddechowego zarówno w fazie ostrej choroby z obecnymi objawami, jak i w badaniach przesiewowych i kontrolnych. Dostępne uzupełniające metody obrazowe to: tomografia komputerowa (TK), ultrasonografia (USG), scyntygrafia izotopowa, angiografia tętnicy płucnej oraz bronchoskopia.

Angiografia rentgenowska

Angiografia rentgenowska jest badaniem inwazyjnym służącym do diagnostyki patologii naczyniowych. O ile w diagnostyce chorób dotykających same płuca nie jest rutynowo stosowana, to jednak niektóre objawy płucne mogą sugerować pierwotną przyczynę schorzenia w zaburzeniach krążenia płucnego. Wtedy wykonanie tego badania weryfikuje podejrzenia i potwierdza lub wyklucza rozpoznanie. Jest najczęściej stosowana przy przetokach tętniczo-żylnych oraz w zatorowości płucnej, szczególnie przed leczeniem operacyjnym w ostatecznej oceny choroby lub w celu kwalifikacji pacjenta do zabiegu.

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest drugim po badaniu RTG podstawowym badaniem w patologii układu oddechowego. Ze względu na liczne zalety (dużą rozdzielczość kontrastową, większą czułość i skuteczność) jest stosowana w celu weryfikacji obrazu RTG i ewentualnego potwierdzenia rozpoznania. Szczególnie przydatna jest w kwestiach spornych dotyczących zmian w śródpiersiu i węzłach chłonnych wnęk płuc. Pozwala na szczegółową obserwację patologii płuc: zmian śródmiąższowych, zwłóknień, rozstrzeni oskrzeli czy rozedmy. Na jej podstawie możliwa jest dokładna ocena stopnia zaawansowania procesów chorobowych, przerzutów, patologii opłucnej, guzów śródpiersia i tętniaków.

Angiografia tomografii komputerowej

Wskazania do zastosowania angiografii tomografii komputerowej są zbliżone do angiografii rentgenowskiej, choć ta obecnie jest bardziej popularna.

Ultrasonografia

Ultrasonografia odgrywa niewielką rolę w chorobach dotyczących miąższu płucnego. Stosowana jest głównie w celu wykrycia płynu w jamach opłucnej. Przede wszystkim jest badaniem niezbędnym przed nakłuciem tego płynu dla celów diagnostycznych lub przed odbarczeniem jamy opłucnej.

Scyntygrafia izotopowa

Scyntygrafia izotopowałuży do rozpoznawania zatorowości płucnej.

Bronchoskopia

Bronchoskopia to badanie inwazyjne polegające na wprowadzeniu endoskopu (sondy z kamerą i światłem) przez usta do oskrzeli. Ze względu na możliwość pobrania próbki materiału biopsyjnego podczas procedury stosowana jest jako podstawowe badanie przy różnicowaniu zmian guzowatych zarówno płuc, jak i oskrzeli.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Diagnostyka chorób płuc