Diagnostyka chorób serca

Diagnostyka chorób serca:

Zdjęcie przeglądowe RTG

Badanie RTG wykonuje się z doustnym podaniem zawiesiny barytowej, które pozwala uwidocznić zmiany w przełyku. W ten sposób poprzez zmiany w otaczających narządach można ocenić masywne zmiany w lewym przedsionku. Na zdjęciu RTG ocenie podlegają także tzw. wnęki płuc znajdujące się przymostkowo niemal na samym środku klatki piersiowej, na które bezpośredni wpływ wywierają duże naczynia odchodzące od serca. Widoczny zarys serca pozwala określić wielkość serca oraz jego położenie (poziome lub pionowe).

Tomografia komputerowa

Badanie TK wykonuje się z dożylnym podaniem środka cieniującego, który wypełnia łożysko naczyniowe i jamy serca. Niestety w klasycznym badaniu przekroje są wykonywane w dość dużych odstępach, przez co można uzyskać przeważnie tylko około czterech przekrojów jam serca, osierdzia i dużych naczyń.

Dopiero zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej pozwoliło uzyskać przekroje oddalone od siebie nawet tylko o 0,5 mm. Technika ta jest na tyle dokładna, że pozwala szczegółowo ocenić tętnice wieńcowe w sercu.

Badania angiograficzne

Z badań angiograficznych wykonywana jest wybiórcza arteriografia tętnic wieńcowych, zwana inaczej koronarografią. Służy ona przede wszystkim ocenie cech krążenia wieńcowego: ilości drożnych tętnic, stopnia zwężenia tętnic wieńcowych, ich umiejscowienia, przebiegu oraz obecności innych patologii.

Badania angiograficzne to jedyne badanie kwalifikujące pacjentów do zabiegów pomostowania naczyniowego (założenia by-passów, wytworzenia zespołów omijających) oraz do zabiegów balonizacji i założenia stentu.

Rezonans magnetyczny

Zaletą badania jest możliwość uwidocznienia serca w takich płaszczyznach, jakie normalnie są niedostępne przy innych technikach diagnostycznych. Jest to również badanie z wyboru kiedy wynik badania ECHO nie jest jednoznaczny. MR jest najbardziej precyzyjnym badaniem w diagnostyce wad wrodzonych serca oraz w wadach wielozastawkowych.

Wskazania do badania MR:
- guzy serca,
- wady wrodzone oraz nabyte serca i dużych naczyń,
- zwężenie aorty,
- choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie: rozstrzeniowa i przerostowa, obszary niedokrwienne),
- choroby osierdzia,
- tętniaki aorty (szczególnie rozwarstwiające).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Serce » Diagnostyka chorób serca