Diagnostyka chorób trzustki

Diagnostyka chorób trzustki:

Ultrasonografia

Trzustka jest trudno dostępna badaniu, szczególnie w USG, gdzie głowica przykładana jest od przodu jamy brzusznej, a badany narząd zasłaniany jest przez żołądek i jelita wypełnione gazem. Dokładna ocena trzustki wymaga obserwacji wszystkich przekrojów narządu.

Tomografia komputerowa

W praktyce wykonuje się przeważnie badanie TK z zastosowaniem środka cieniującego. 20 minut przed badaniem podaje się doustnie 3-5 proc. roztwór kontrastu zawierającego jod w celu określenia położenia żołądka, dwunastnicy i jelit.

Najlepsze efekty uzyskuje się wykonują spiralną tomografię komputerową. Po 20-25 sekundach od podania kontrastu wysyceniu ulegają naczynia tętnicze, a już 60 sekund po krew przepływa do łożyska żylnego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Trzustka » Diagnostyka chorób trzustki