Diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy

Diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy:

Rentgenodiagnostyka

Metoda jednokontrastowa pozwala uwidocznić rzeźbę błony śluzowej, poprzez całkowite wypełnienie światła żołądka środkiem cieniującym. Metoda dwukontrastowa umożliwia uwidocznienie nadżerek błony śluzowej, wrzodów mniejszych od 1 cm, blizn powrzodowych i wczesnych postaci raka żołądka.

Rentgenodiagnostyka to metoda z wyboru w przypadkach, gdy inne metody (głównie endoskopowe) będą nieskuteczne. Można na jej podstawie ocenić krzywiznę większą i część wpustową żołądka oraz zmiany rozwijające się śródściennie i guzy leżące poza żołądkiem uciskające na niego.

Endoskopia

Pomimo wielu zalet należy pamiętać, że endoskopia to badanie inwazyjne związane z możliwością wystąpienia wielu powikłań. Dlatego nie wolno stosować tego badanie bez obecności wskazań.

Podstawowe wskazania do zastosowania endoskopii w chorobach żołądka i dwunastnicy:
- ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (niemożliwe jest podanie w tym przypadku kontrastu, ponieważ jeżeli przyczyną krwawienia jest perforacja żołądka lub dwunastnicy, to kontrast wyleje się poza przewód pokarmowy do jamy otrzewnej i spowoduje jej ostre zapalenie),
- konieczność pobrania wycinku w procedurze biopsji celowanej do badania histopatologicznego w celu różnicowania wrzodu trawiennego i raka,
- podejrzenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wywołanej bakterią Helicobacter pylori.

Ultrasonografia

  • Ultrasonografia konwencjonalna

    Ultrasonografia konwencjonalna to nieinwazyjna technika stosowana powszechnie w badaniach jamy brzusznej, jednak w celu oceny tej części przewodu pokarmowego jest rzadko stosowana. Umożliwia wykrycie masywnych i zaawansowanych zmian w przypadkowym badaniu USG jamy brzusznej przeprowadzanym z innego powodu. Względnym zastosowaniem konwencjonalnego badania USG jest ocena zdolności ruchowej części odźwiernikowej żołądka i sposobu opróżniania żołądka w chorobach przebiegających z zastojem treści w żołądku.

  • Ultrasonografia endoskopowa

    W trakcie ultrasonografii endoskopowej do światła żołądka i dwunastnicy wprowadzona zostaje sonda endoskopowa. Dzięki tej technice możliwe jest zobrazowanie wszystkich warstw ściany żołądka: śluzówki o sygnale hiperechogenicznym, hipoechogenicznej blaszki mięśniowej błony śluzowej oraz hiperechogenicznej błony surowiczej. Z tego względu jest to podstawowe badanie w diagnostyce raka żołądka umożliwiającej ocenę nacieku i zajęcia odpowiednich warstw ściany żołądka, co bezpośrednio przekłada się na przebieg choroby, rokowanie i leczenie. Ocenie podlega rozległość guza, naciekanie otaczających tkanek i obecność przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych.

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa stosowana jest najczęściej przy rozpoznawaniu raka lub chłoniaka żołądka. Na przekrojach badania ocenie podlega głównie grubość ściany żołądka, która nie tylko w nowotworach, ale w wielu innych stanach zapalnych ulega pogrubieniu.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Żołądek i dwunastnica » Diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy