Urazy i inne choroby krtani

Urazy i inne choroby krtani:

Porażenie lub niedowład nerwu krtaniowego

Nerw krtaniowy zaopatruje mięśniówkę krtani oraz fałd głosowych. Dlatego spowodować może zarówno upośledzenie funkcji krtani, jak i porażenie lub niedowład fałdu głosowego, który w konsekwencji (niezależnie od czynności) prowadzi do jego unieruchomienia. Stan ten udaje się zobrazować na czynnościowym, warstwowym zdjęciu podczas oddychania. W badaniu widoczne jest także wyższe ułożenie porażonego fałdu w stanie spoczynku (bezdechu).

Torbiel kieszonki krtaniowej

Torbiel kieszonki krtaniowej jest nadmiernym uwypukleniem błony śluzowej krtani w miejscu kieszonki krtaniowej. Może rozrastać się do wewnątrz krtani zmniejszając jego światło lub rosnąć poza nią pod skórę.

Urazy

Uszkodzenie szkieletu kostnego może dotyczyć złamań, dyslokacji chrząstek oraz zwichnięć w obrębie stawów chrząstek. W obrazie RTG widoczne jest zmniejszenie powietrzności jam krtani oraz pogrubienie jej części miękkich. Powstają obrzęki i krwiaki. Spotykamy także jatrogenne zmiany wynikające ze zmian pointubacyjnych (obrzęki, stan zapalny, ziarninowanie oraz zmiany bliznowate) oraz zmiany po terapeutycznym naświetlaniu promieniowaniem jonizującym (zmiany martwicze). Metodą badania z wyboru jest MR i TK.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Krtań » Urazy i inne choroby krtani