Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego

Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego:

Zespół Arnolda-Chiariego

Pośrednią przyczyną zespołu Arnolda-Chiariego jest przemieszczenie pnia mózgu i móżdżku z jamy czaszki do kanału kręgowego. Opisane deformacje widoczne są w badaniu rezonansu magnetycznego (MR). Badanie to pozwala także od razu ocenić inne objawy choroby lub jej powikłania, takie jak jamistość rdzenia, czy wodogłowie. Zaletą metody jest możliwość dokładnej oceny mechanizmów powstania objawów.

Ponieważ bezpośrednią przyczyną zmian są najczęściej patologie układu kostnego (podstawy czaszki i kręgosłupa lędźwiowego), ich rozpoznanie możliwe jest na bocznych zdjęciach rentgenowskich głowy.

Zespół Dandyego-Walkera

Zespół Dandyego-Walkera to choroba dotykająca komorę IV i prowadząca do nadmiernego wytwarzania płynu mózgowo-rdzeniowego. W badaniu MR widoczne jest wodogłowie, hipoplazja (niedorozwój) móżdżku, poszerzenie komory IV mózgu i inne powikłania choroby.

Anomalie istoty białej i przegrody przezroczystej

Najskuteczniejsze w rozpoznawaniu tych patologii jest badanie MR.

Torbiele pajęczynówki

Torbiele pajęczynówki rozpoznawane są za pomocą badania TK lub MR na podstawie zauważalnego wzrostu masy pajęczynówki oraz hipoplazji przylegającej czaszki. Żadne z wymienionych badań nie daje odpowiedzi na pytanie jaki jest powód patologii.

Nerwiakowłókniakowatość

Nerwiakowłókniakowatość jedynie w około 10 proc. przypadków dotyka ośrodkowy układ nerwowy. Do głównych zmian należą: glejaki nerwów wzrokowych i pnia mózgu, nerwiaki różnych nerwów czaszkowych, oponiaki, hiperplazje i dysplazje komórek glejowych. Spotyka się także guzy nowotworowe. Ponieważ zazwyczaj kilka zmian występuje jednocześnie, badanie MR wystarcza do postawienia rozpoznania.

Stwardnienie guzowate

W skład patologii mózgowych występujących przy stwardnieniu guzowatym wchodzą guzy podkorowe oraz podwyściółkowe, które są powodem upośledzenia mózgowego i padaczki.

Guzy korowe najlepiej widoczne są w obrazie MR, a w tomografii komputerowej mogą nie zostać rozpoznane. Guzki podwyściółkowe z czasem (po ok. 2 roku życia) wapnieją i są widoczne zarówno w TK, jak i MR. Oba rodzaje ulegają wzmocnieniu przy użyciu środka cieniującego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Ośrodkowy układ nerwowy » Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego