Dysplazja wielotorbielowata nerki

Pod pojęciem dysplazji rozumiemy nieprawidłową budowę komórkową tkanki. Dysplazja wielotorbielowata dotyczy przeważnie jednej nerki i polega na współwystępowaniu wielu torbieli oraz dysplastycznego miąższu.

W badaniu USG i TK widoczne jest wiele torbieli oddzielonych jedynie cienkimi pasmami nieprawidłowej, zanikowej tkanki.

Nerka we wczesnym stadium rozwoju przybiera większe rozmiary w wyniku przewagi procesu wytwarzania torbieli i gromadzenia płynu. Później jednak, w konsekwencji ucisku zbiorników na otaczającą je tkankę, dochodzi do zaniku miąższu nerki i zmniejszeniu całkowitych jej wymiarów.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Dysplazja wielotorbielowata nerki