Dysplazja włóknista kości

Dysplazja włóknista kości to zaburzenie rozwojowe dające obraz zmiany guzopodobnej. Dysplazja prowadzi do wieloogniskowego śródkostnego rozrostu tkanki łącznej włóknistej. Najczęściej lokalizuje się w kości udowej, piszczelowej i w żebrach.

Na zdjęciu RTG widoczne jest rozdęcie kości ze znacznym ścieńczeniem warstwy korowej (bez odczynu okostnej). Wysycenie cienia tkanki patologicznej porównywane jest do matowego szkła. Wewnątrz dysplazji włóknistej kości może się utworzyć torbiel tętniakowata. Możliwe jest także zezłośliwienie zmiany z czasem.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Dysplazja włóknista kości