Echokardiografia (ECHO)

W dzisiejszych czasach stosowana jest głównie echokardiografia dwuwymiarowa pozwalająca ocenić niejako widok przekroju danego narządu i tkanki. Badanie pozwala zobrazować: wielkość i kształt jam serca, ruchomość i grubość ścian. Echo umożliwia także przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, na podstawie których dokonuje się obliczenia objętościowej pojemności minutowej serca, przepływów i powierzchni ujść zastawkowych.

W całym badaniu ocenie podlegają dwa podstawowe przekroje: wzdłuż długiej osi serca pokazujące wszystkie cztery jamy oraz wzdłuż krótkiej osi serca pokazujące dwie jamy (w zależności od lokalizacji albo oba przedsionki, albo obie komory).

Największe zalety badania to jego nieinwazyjność w projekcji zewnątrzklatkowej (najczęściej wykonywanej), powszechna dostępność oraz możliwość oceny zmian w czasie rzeczywistym.

Podczas badania ECHO możliwe jest jednoczasowe wykonanie badania techniką Dopplera. Pozwala ono uwidocznić kierunki przepływu, co jest niezbędne w ocenie nieprawidłowych przepływów w sercu i dużych naczyniach. Najważniejsze patologie oceniane tą techniką to: fala zwrotna w niedomykalnościach zastawek, zaburzenia przepływu w stenozie ujść tętniczych i inne przecieki wewnątrzsercowe.

Rodzaje badania ECHO

  • przezklatkowe - jest to najbardziej popularne badanie ECHO wykonywane zawsze w pierwszej kolejności ze względu na swoją nieinwazyjność.

  • przezprzełykowe - badanie o najlepszej dokładności i jakości, wykonywane w drugiej kolejności po powyższym.

    Do szczególnych wskazań dla ECHO przezprzełykowego należą: ocena czynności zastawek serca, monitoring funkcjonowania sztucznych zastawek, guzy serca, zatorowość płucna spowodowana zakrzepami w dużych naczyniach płucnych, infekcyjne zapalenie wsierdzia w poszukiwaniu tzw. wegetacji bakteryjnych (tworu doczepionego do płatków zastawek zbudowanego z gromadzących się bakterii z komórkami nabłonka i skrzeplinami), ostry rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej, oraz zwężenie aorty. Szczególnym wskazaniem jest monitoring śródoperacyjny przy: wszczepianiu sztucznych zastawek, zamykaniu ubytków międzyprzedsionkowych, zamykaniu przewodu tętniczego Bottala oraz przy innych ostrych zabiegach interwencyjnych.

    Ponieważ jest zabiegiem interwencyjnym posiada również liczne przeciwwskazania, takie jak: wrodzone wady przełyku lub jego nabyte anomalie: zwężenia, guzy, przetoki, uchyłki, żylaki przełyku, a także choroby tkanek otaczających powodujących ucisk na przełyk: duże tętniki aorty oraz guzy śródpiersia.

  • śródnaczyniowe - bardzo rzadko stosowane.

  • wewnątrzsercowe - należy praktycznie do kazuistyki.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Serce » Echokardiografia (ECHO)