Ekspozycja pacjenta na promieniowanie jonizujące

Ekspozycja medyczna jest to dawka promieniowania pochłaniania przez narządy pacjentów poddawanych diagnostycznym badaniom rentgenowskim, diagnostyce przy udziale radiofarmaceutyków lub podczas napromieniowania terapeutycznego z powodu nowotworów złośliwych.

Ekspozycja ludności jest to ekspozycja wynikająca ze źródeł sztucznych, nie klasyfikująca się jako narażenie zawodowe lub medyczne. Wynika z obecności w środowisku promieniotwórczych odpadów, opadu promieniotwórczego z działalności medycznej, naukowej, przemysłowej oraz militarnej.

Ekspozycja potencjalna jest to ekspozycja związana z możliwością zaistnienia błędu i wystąpienia wartości promieniowania ponad spodziewane lub założone. Jest to oddziaływanie jakiego możemy spodziewać się z danego źródła w konsekwencji jego uszkodzenia, wypadku lub pomyłki, tzn. taka ilość promieniowania jaką może wyemitować bez kontroli dane urządzenie.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Promieniowanie jonizujące » Ekspozycja pacjenta na promieniowanie jonizujące