Farmakoterapia celowana

Farmakoterapia celowana polega na podawaniu różnego rodzaju leków przez cewnik wprowadzony do naczyń bezpośrednio zaopatrujących dany obszar objęty procesem chorobowym. Pozwala na uzyskanie dużego miejscowego stężenia leku, przy ekspozycji na sumarycznie małą dawkę ogólnoustrojową. Farmakoterapia celowana znajduje zastosowanie w tamowaniu krwawień, udrażnianiu naczyń, leczeniu stanów zapalnych antybiotykami czy chorób nowotworowych cytostatykami.

Tamowanie krwawień przy pomocy radiologii zabiegowej stosuje się głównie w patologiach przewodu pokarmowego, takich jak: owrzodzenia błony śluzowej żołądka i jelit, uchyłkowatość jelita, czy uszkodzenia jatrogenne. Odbywa się ono przez obkurczanie tętnic krezkowych i trzewnych środkami obkurczającymi naczynia, takimi jak wazopresyna.

Udrażnianie (rekanalizacja) naczyń przeprowadza się poprzez podanie środka fibrynolitycznego (streptokinazy, urokinazy, rekombinowanego aktywatora plazminogenu) bezpośrednio do zakrzepu za pomocą cewnika wprowadzonego bezpośrednio do zakrzepu. Badanie można wykonać pod kontrolą angiografii lub USG z Dopplerem. Leczenie takie stosuje się przede wszystkim z niedrożności tętnic kończyn dolnych u chorych z miażdżycą. Powikłaniem zabiegu mogą być krwotoki i zatory obwodowe.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Radiologia zabiegowa » Farmakoterapia celowana