Gruczolak oskrzela

Gruczolak oskrzela to guz łagodny rosnący wewnątrzoskrzelowo. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu i nasilenia rozrostu do światła oskrzela, w badaniach radiologicznych widoczna będzie masa zamykająca światło oskrzela oraz niedodma lub rozedma.

Zawsze badaniem rozstrzygającym jest badanie histopatologiczne wycinku pobranego przez biopsję śródoperacyjną lub pobranego w trakcie bronchoskopii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Tchawica i oskrzela » Gruczolak oskrzela