Gruźlica jelita cienkiego i grubego

Podstawowym badaniem w diagnostyce gruźlicy jelit jest TK. Obserwuje się pogrubienie fałdów błony śluzowej jelita i obecność guzków, owrzodzeń i zwężeń oraz powiększenie węzłów chłonnych.

W przebiegu choroby może dojść do przesączania płynu do jamy otrzewnej, który równie dobrze można uwidocznić badaniem USG.

Gruźlica jelit grubego może przebiegać pod postacią linijnych podłużnych i poprzecznych wrzodów lub guzowatych zmian zapalnych. Obie patologie mogą być powikłane klepsydrowatymi przewężeniami. Najlepszym badaniem jest TK.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Jelito cienkie » Gruźlica jelita cienkiego i grubego