Gruźlica kostno-stawowa

Do gruźlicy kostno-stawowej dochodzi zawsze po zakażeniu przeniesionego drogą krwionośną z ognisk pierwotnych, znajdujących się najczęściej w płucach lub węzłach chłonnych.

Gruźlica kości

Gruźlica kości, ze względu na drogę zakażenia, rozwija się w najbardziej unaczynionej części kości - okolicy przystawowej. Najczęstszą lokalizacją gruźlicy jest kręgosłup (w schemacie: dwa sąsiadujące ze sobą kręgi oraz znajdujący się między nimi krążek międzykręgowy).

W badaniu RTG pierwszym widocznym objawem jest miejscowa osteoporoza (która często pozostaje jedynym, choć nieswoistym objawem choroby), na tle której rzadko udaje się zauważyć ognisko osteolizy. Tworzące się z osteolizy martwaki są trudne do oceny ponieważ nie powstają z tkanki prawidłowej, a już wcześniej zmienionej osteoporotycznie.

W gruźlicy kręgosłupa dochodzi dodatkowo do zwężenia krążka międzykręgowego oraz powstania ropnia przykręgosłupowego. Trzony zajętych chorobowo kręgów mogą ulegać rozległemu rozpadowi, z wbijaniem się w siebie i licznymi deformacjami. W fazie gojenia widoczny jest tzw. zanik przerostowy kości, przejawiający się rzadszym rozmieszczeniem beleczek stawowych, przy jednoczesnym ich pogrubieniu.

Gruźlica stawów

W przypadku gruźlicy stawów najczęściej dochodzi do zajęcia stawu biodrowy lub kolanowego. Gruźlicze zapalenie błony maziowej może być ograniczone (ulega wygojeniu i nie pozostawia śladu morfologicznego i czynnościowego) lub rozlane (z niszczeniem przylegających trzonów kości i dysfunkcją stawów).

W badaniu RTG widoczna jest osteoporoza oraz obrzęk części miękkich stawu prowadzący do zatarcia obrazu beleczek kostnych głowy kości. W fazie początkowej choroby dochodzi do zwężenia szczeliny stawowej. Mogą powstawać nadżerki błony maziowej powodujące dalej nadżerki części stawowej kości i przebijanie się gruźlicy do wewnątrz kości.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Gruźlica kostno-stawowa