Gruźlica płuc

W przypadku gruźlicy płuc podstawowym badaniem ciągle pozostaje RTG. Przy diagnostyce gruźlicy jak i dalszej kontroli jej leczenia należy pamiętać, że jest to choroba przewlekła, która trwa całe życie, i zawsze można spodziewać się jej nawrotu i pogorszenia stanu zdrowia. Jednocześnie jej leczenie i doprowadzenie do stanu remisji jest bardzo długie. Pacjent z gruźlicą w ciągu życia wielokrotnie będzie wystawiany na działanie promieniowania jonizującego, dlatego TK nie powinna być u nich rutynowo wykonywana.

Gruźlica może zaatakować niemal każdy narząd i każdy rodzaj tkanki, a w płucach zajmuje zarówno zrąb, pęcherzyki płucne, i węzły chłonne. W gruźlicy płuc znaleźć możemy dwa rodzaje zmian: wysiękowe - wywołane naciekiem tkanki płucnej oraz wytwórcze - na które składają się gruzełki gruźlicze zbudowane z ziarniny (tkanki łącznej) zapalnej z prątkami. Oba rodzaje zmian niezależnie i równorzędnie ewoluują dalej i prowadzą do powstania martwicy, serowacenia i rozpadu. W konsekwencji procesu gojenia się tych ognisk powstają zmiany włókniejące, bliznowaciejące lub wapniejące.

Zmiany wysiękowe w obrazie RTG przypominają naciek jaki obserwuje się w trakcie zapalenia płuc. Natomiast gruzełki widoczne są jako mleczne (zacienione w języku radiologicznym) obszary guzków, często występujących mnogo i w większych skupiskach w danym płacie. Są one zazwyczaj dobrze odgraniczone od prawidłowej (ciemnej) tkanki płucnej.

Bardzo ważna jest ocena stopnia zaawansowania choroby i nasilenia powikłań. Serowacenie przypomina zmianę wytwórczą, jednak ocena stopnia zaawansowania gruzełka jest bardzo trudna. Dopiero jama pogruźlicza jest widoczna jako ciemny obszar, niejako dziura w płucu. Zmiany włókniste obserwowane są jako pasmowate nieregularne smugi intensywnie zgrupowane na danym obszarze. Zwapnienia w węzłach chłonnych i w tkance płucnej dają obraz świecących punktów (w języku radiologicznym - intensywnie zacienionych).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Gruźlica płuc