Guzy nadnerczy

Guzy nadnerczy:

Gruczolaki kory nadnerczy

Gruczolaki mogą przybierać rozmiary od małych kilkumilimetrowych guzków do nawet kilkucentymetrowych guzów oraz mogą lokalizować się w każdej z trzech warstw kory nadnerczy powodują różne zespoły chorobowe, takie jak zespół Conna (hiperaldosteronizm pierwotny), czy choroba Cushinga (hiperkortyzolemia pierwotna). W badaniu TK gruczolaki widoczne są jako słabo hipoechogeniczne ogniska.

Guzy chromochłonne

Guzy chromochłonne to kilkucentymetrowe, dobrze unaczynione guzy o niejednorodnej strukturze z wylewami wewnętrznymi i ogniskami rozpadu. Dzięki temu mocno wysycają się w badaniu TK po podaniu środka cieniującego.

Raki kory nadnercza

Raki kory nadnercza to guzy charakteryzujące się bardzo niejednorodnym utkaniem wewnętrznym. Zawierają elementy tkanki tłuszczowej, ogniska martwicy i rozpadu oraz liczne zwapnienia. Mogą osiągać kolosalne rozmiary nawet do 10 cm.

Przerzuty do nadnerczy

Przerzuty do nadnerczy zdarzają się często w przebiegu raka oskrzela. Są to najczęściej guzy lite, których wielkość zależy od czasu, jaki miał na rozrost od chwili przerzutu, do dnia badania. Zazwyczaj są to zmiany widoczne nawet w badaniu USG. Nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu, co wynika z ich słabego ukrwienia.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nadnercza » Guzy nadnerczy