Inne choroby pęcherza moczowego

Inne choroby pęcherza moczowego:

Zapalenie pęcherza moczowego

Szerszej diagnostyki wymagają niepokojące przewlekłe lub nawracające zapalenia. Badanie ma na celu znalezienie przyczyny nawrotów choroby. Nawracające zapalenia pęcherza moczowego mogą powodować: urazy, wady układu moczowego (prowadzące do zastoju moczu w drogach moczowych), kamica, ciała obce, nowotwory, uchyłki oraz pęcherz neurogenny. W badaniu kontrastowym widoczne jest pogrubiała błona śluzowa pęcherza moczowego o nierównych zarysach.

Guzy pęcherza moczowego

Guzy rosnące w pęcherzu moczowym rzadko należą do łagodnych (mięśniak gładko komórkowy), przeważnie są to guzy złośliwe.

Rak przejściowokomórkowy stanowi większość zmian złośliwych rozwijających się w pęcherzu moczowym. W urografii widoczny jest jako przyścienny ubytek wypełnienia środkiem cieniującym. Można znaleźć także objawy towarzyszące, takie jak zastój moczu w okolicy ujścia moczowodu. W USG widoczna jest masa rosnąca wewnątrz pęcherza moczowego scalona z jego ścianą. Badania TK i MR stosowane są raczej jako techniki oceniające stopień zaawansowania, powikłania i naciekanie okolicznych tkanek w już rozpoznanych guzach.

Przetoki pęcherza moczowego

Najczęściej dochodzi do powstania przetoki pęcherzowo-jelitowej, a przedostająca się do pęcherza treść kałowa powoduje przewlekłe i nawracające zapalenia jego błony śluzowej. Przyczyn jej wytworzenia może być wiele. Są to najczęściej choroby związane z rozpadem błony śluzowej jelita lub pęcherza moczowego, takie jak: nowotwory, uchyłki, nieswoiste zapalenia jelit. Jest to zmiana trudna do diagnostyki. W pierwszej kolejności wykonuje się badanie kontrastowe jelita grubego i cystografię.

Kamica pęcherza moczowego

Tak samo jak w przypadku kamicy nerkowej widoczność kamieni w badaniu przeglądowym RTG jamy brzusznej zależy od ich składu chemicznego. W badaniu RTG nie można zaobserwować złogów zbudowanych z moczanów, cystyny i ksantyny. Tych kamieni należy szukać w badaniach kontrastowych (urografii, cystografii), gdzie widoczne są jako ubytki wypełnienia. Badanie USG pozwala uwidocznić wszystkie złogi jako hiperechogeniczne ogniska.

Urazy pęcherza moczowego

Urazy pęcherza moczowego zazwyczaj występują w przebiegu złamań kości miednicy. Dochodzi wtedy do masywnego krwiomoczu. W cystografii widzimy wylewanie się środka cieniującego do jamy otrzewnej lub przestrzeni zaotrzewnowej. W drugiej kolejności wykonuje się badanie TK z wypełnieniem pęcherza środkiem cieniującym.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Pęcherz moczowy i moczowody » Inne choroby pęcherza moczowego