Inne choroby żył

Inne choroby żył:

Zwężenie żyły

Do zwężenia żyły dochodzi w przebiegu jej zakrzepicy lub ucisku z zewnątrz. Zakrzepica polega na przyściennym tworzeniu skrzeplin krwi w świetle żyły. Obraz patologii może być różny ponieważ istnieje wiele rodzajów zakrzepów (o różnym kształcie, budowie i składzie). Ucisk z zewnątrz nie zmienia budowy ściany naczynia i pozostawia gładkie zarysy wewnętrzne.

Rozszerzenie naczynia - tętniak

Wyróżniamy kilka rodzajów tętniaków w zależności od kształtu, jaki przybiera. Każdy z nich może wiązać się z różnymi komplikacjami.

Wyróżniamy tętniaki prawdziwe i rzekome. Pierwsze powstają poprzez patologiczne rozciągnięcie wszystkich warstw ściany naczynia, drugie natomiast są wynikiem wylania się krwi poza naczynie i utworzenia nowej łącznotkankowej torebki między narządami. Oba rodzaje związane są z pewnym uszkodzeniem ściany naczynia które powstaje najczęściej w przebiegu miażdżycy, rzadziej urazu (raczej tętniaki rzekome), na tle procesów zapalnych i nowotworowych.

Przetoka tętniczo-żylna

Przetoka tętniczo-żylna to patologiczne połączenie tętnicy z żyłą, z pominięciem prawidłowego układu anastomoz lub włośniczek. Połączenie to może być bezpośrednie lub pośrednie z wytworzeniem licznych nieprawidłowych pozbawionych błony mięśniowej kanałów naczyniowych. Zaburzenie to prowadzi zazwyczaj do poważnych następstw narządowych, ze względu na ominięcie jakiejś części tkanek i pogorszenia ich ukrwienia. W pierwszej kolejności wykonuje się badanie USG, potem ewentualnie TK.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Inne choroby żył