Inne guzy i nowotwory nerek

Inne guzy i nowotwory nerek:

Naczyniakomięśniakowłókniaki nerki

Naczyniakomięśniakowłókniaki są to najczęściej małe guzy rosnące w warstwie korowej miąższu nerek. Zgodnie z nazwą zbudowane są z trzech rodzajów tkanek o nieprawidłowej budowie: mięśniowej, tłuszczowej i sieci naczyń. Obecność utkania z tkanki tłuszczowej sprawia, że nowotwór jest silnie hiperechogeniczny w badaniu TK, które jest najbardziej swoistą metodą diagnostyczną dla tego nowotworu.

Gruczolak nerki

Gruczolak jest to łagodny guz nerki o małych wymiarach. Nie daje przerzutów i nie nacieka okolicznych tkanek. W badaniu TK z dożylnym podaniem środka cieniującego ulega szybszemu i mocniejszemu wzmocnieniu kontrastowemu niż prawidłowy miąższ nerki.

Chłoniak nerki

Chłoniak w nerkach może pojawić się jako zmiana pierwotna, albo element choroby ogólnoustrojowej. Częściej obserwuje się pacjentów ze zmianami w nerkach w przebiegu chłoniaka nieziarnicznego. Zmiany są mnogie i mogą powodować uogólnione powiększenie nerek.

W badaniu USG ogniska chłoniaka są hypoechogeniczne, podobne do torbieli. Badanie TK jest lepsze, ponieważ pozwala zróżnicować podobne zmiany, rozpoznać chorobę oraz ocenić stopień zaawansowania patologii w całym ustroju (szczególnie w węzłach chłonnych jamy brzusznej).

Przerzuty nowotworowe do nerek

Najczęściej przerzuty nowotworowe przenoszone są do nerek drogą krwiopochodną. Są to przeważnie przerzuty raków: płuc, sutka, jelita grubego oraz skóry (czerniak złośliwy). Ich obraz zazwyczaj jest podobny - tworzą się mnogie, małe, ogniskowe guzy w obu nerkach. Mimo wszystko nie można rozróżnić pierwotnej od wtórnej patologii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Inne guzy i nowotwory nerek