Kamica nerkowa

O obecności kamicy nerkowej świadczyć może szereg wyznaczników patologii, takich jak: obecność złogów w drogach moczowych, zastój moczu, wodonercze (poszerzenie układu kelichowo-miedniczkowego), zanik miąższu nerki (w następstwie długotrwałego wodonercza).

Zdjęcie przeglądowe RTG jamy brzusznej pozwala zobrazować nawet 90 porc. złogów obecnych w drogach moczowych. Uwidocznienie złogów w układzie moczowym zależy od ich składu chemicznego. Większość z nich składa się z węglanów i wapnia, które silnie pochłaniają promienie rentgenowskie i powodują powstanie silnego „zacienienia” (jasne ogniska). Jednak znalezienie nawet tych „widocznych” złogów może być niemożliwe, jeżeli zostaną przesłonięte przez nakładające się na nie kość krzyżową i kręgi kręgosłupa.

Urografia umożliwia zlokalizowanie złogu w konkretnym miejscu dróg moczowych oraz od razu przeprowadzenie oceny powikłań, takich jak poszerzenie dróg moczowych do poziomu zwężenia wywołanego przez złóg zamykający ich światło.

W badaniu USG kamienie widoczne są jako hiperechogeniczne ogniska. Badanie układu moczowego sondą ultrasonograficzną można wykonać jedynie przez wypełniony moczem pęcherz, który spełnia rolę tzw. okna akustycznego (umożliwia rozchodzenie się fal ultradźwiękowych) i pozwala lepiej ocenić nerki: obecność wodonercza i stosunek korowo-rdzeniowy świadczący o ewentualnym zaniku miąższu.

Do potwierdzenia rozpoznania potrzebne są dwa elementy: stwierdzenie złogu w drogach moczowych na zdjęciu przeglądowym RTG jamy brzusznej oraz poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerek w badaniu USG (które potwierdza w ten sposób lokalizację złogu w drogach moczowych).

Najbardziej czułą metodą w diagnozowaniu kamicy nerkowej jest TK, która jednak ze względu na wysokie koszty nie jest wykonywana rutynowo.

Złogi mogą znajdować się również nie tylko w układzie kielichowo-miedniczkowym, ale pośród miąższu nerek, co nazywane jest wapnicą nerek.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Kamica nerkowa