Kamica pęcherzyka żółciowego

Kamica pęcherzyka żółciowego to schorzenie bardzo częste, stwierdzane co najmniej u 20 proc. populacji, z czego ponad połowa przebiega bezobjawowo. Rozpoznanie potwierdza wykazanie złogów w pęcherzyku.

Podstawowym badaniem w tym celu jest USG. Konieczne jest znalezienie podczas badania USG hiperechogenicznych tworów z cieniem akustycznym (będącego efektem zwapnienia otoczki kamienia) w świetle pęcherzyka. Zwykle złogi przemieszczają się w czasie ucisku pęcherzyka i przy zmianie pozycji pacjenta. Możliwe jest uwidocznienie jedynie kamieni większych niż 2 mm. Dodatkowo ocenie podlegają ewentualne powikłania kamicy: ostre i przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego, ropniak, czy perforacja pęcherzyka żółciowego.

Badania radiologiczne stanowią podstawę do kwalifikacji chorego do leczenia operacyjnego oraz decyzji odnośnie zastosowanej metody (operacja laparoskopowa, litotrypsja, operacja z otwarciem jamy brzusznej, cholecystektomia endoskopowa).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Pęcherzyk żółciowy » Kamica pęcherzyka żółciowego