Kamica przewodów ślinowych

Kamica ślinianek jest procesem chorobowym, w którym dochodzi do odkładania się i gromadzenia w śliniankach związków fizjologicznie nie występujących w ślinie lub występujących w składzie śliny lecz prawidłowo w mniejszej ilości.

O ile wytrącanie się tych związków w miąższu nie powoduje zwykle żadnych dolegliwości, o tyle tworzenie złogów i kamieni w świetle przewodów ślinowych przysparza już wiele problemów i wymaga diagnostyki oraz leczenia. Kamica dotyka głównie ślinianek podżuchwowych i jest to najczęstszy proces chorobowy toczący się w tej okolicy.

Kamienie mogą być uwidocznione w USG, jako ogniska o wzmożonej echogeniczności (jasne świecące punkty) znajdujące się w poszerzonym przewodzie wyprowadzającym ślinianki. Kamienie odkładające się w miąższu dają obraz niemal identyczny ze zwapnieniami w śliniankach, czy okolicznych węzłach chłonnych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Gruczoły ślinowe » Kamica przewodów ślinowych