Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie

Tradycyjne zdjęcia rentgenowskie powstają na błonie fotograficznej po naświetleniu jej wiązką promieni X. Ulega ona następnie obróbce podobnej do tej jaką przechodzi zwykła klisza fotograficzna (wywoływanie, utrwalanie, płukanie, suszenie). Procesy te odbywają się automatycznie.

Wiązka promieniowania wydostająca się z lampy ma kształt stożka, którego podstawa pada na kliszę. Oznacza to, że fale biegnąc bez zmiany kierunku (odbicia, rozproszenia) przez ciało pacjenta, padając na kliszę będą tworzyć obraz nieznacznie powiększony. Zacienienia zdjęcia są sumą nakładających się na siebie cieni kolejnych narządów i tkanek. Niekiedy kontrowersyjnym jest określenie z całą pewnością konturów lub położenia szukanych struktur. Dlatego przeważnie wykonuje się zdjęcia w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach: przednio - tylnej i bocznej. Umożliwia to porównanie obrazów i rozwiązania ewentualnych kwestii spornych.

Każda folia rentgenowska posiada dwie cechy umożliwiające ocenę zdjęcia: kontrast i ostrość. Definicje tych pojęć tworzone są przy założeniu, że wszystkie techniczne parametry aparatu są ustandaryzowane i nie wpływają na jakość zdjęcia (co w rzeczywistości nigdy nie jest w pełni osiągalne).

Kontrast - czyli różnica w natężeniu koloru w zakresie biało - czarnym - odpowiada różnicy gęstości (pośrednio ich składu komórkowego i chemicznego) określonych tkanek. Pozwala on ocenić patologie miąższowe, gdzie ocenia się rodzaj tkanek, ich prawdopodobną budowę morfologiczną i zmiany w utkaniu komórek.

Ostrość umożliwia określanie zarysów, kształtów i wielkości. Wysoka rozdzielczość umożliwia obserwację drobnych szczegółów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.

Nie jest możliwe osiągnięcie maksymalnej ostrości i kontrastu. Wiązałoby się to z wystawieniem ludzkiego organizmu na silniejsze szkodliwe oddziaływanie promieniowanie. Dzieje się tak, gdyż różnego rodzaju folie i osłony chroniące przed nadmiernym promieniowaniem mogą niekorzystnie wpływać na wymienione parametry.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rentgenodiagnostyka » Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie