Miażdżyca aorty

Nadciśnienie tętnicze jest główną przyczyną rozwoju miażdżycy aorty i tętnic wieńcowych. Jest również czynnikiem najszybciej uszkadzającym wszystkie naczynia.

Początkowo powstaje niewielkie poszerzenie aorty wstępującej, z wychyleniem w prawo i ku przodowi. Dopiero potem dochodzi do poszerzenia i wydłużenia łuku aorty, który wychyla się w lewo i ku górze. Na samym końcu poszerzeni ulega aorta zstępująca, która przesuwa się w lewo, a jej wydłużenie widoczne jest pod postacią krętego przebiegu. Blaszki miażdżycowe ze zwapnieniami najlepiej widoczne są w łuku aorty i tam gromadzi się ich najwięcej. Z czasem dochodzi do przerostu mięśnia lewej komory, powiększenia lewego przedsionka oraz wtórnej niedomykalności zastawki dwudzielnej.

Opisane zmiany widoczne są zarówno w badaniu ECHO, jak TK, MR oraz angiografii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Miażdżyca aorty