Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Pod pojęciem nadciśnienia naczyniowo-nerowego rozumiemy wtórne nadciśnienie tętnicze powstałe w przebiegu zmian patologicznych toczących się w tętnicy nerkowej prowadzących do jej zwężenia. Do zwężenia tętnicy nerkowej dochodzi najczęściej w przebiegu miażdżycy, w drugiej zaś kolejności w przebiegu zwyrodnienia włóknisto-mięśniowego (znacznie rzadziej).

USG stanowi pierwsze przesiewowe badanie w kierunku patologii tętnic nerkowych, choć naczynia te ze względu na lokalizację w przestrzeni zaotrzewnowej są słabo dostępne badaniu. Podstawową cechą ocenianą podczas tego badania (oprócz morfologii tętnic) jest wskaźnik RAR - stosunek maksymalnej prędkości przepływu krwi w tętnicy nerkowej, do maksymalnej prędkości przepływu krwi w aorcie. Jeżeli naczynie ulega zwężeniu, przy zachowaniu porównywalnego poziomu ciśnień przed, w trakcie i za zwężeniem - prędkość przepływu krwi będzie większa w najwęższym fragmencie naczynia. Uznaje się, że gdy wskaźnik RAR przekracza wartość 3,5, to zwężenie tętnicy nerkowej wynosi około 60 proc.

Kolejnym badaniem, nastawionym wyłącznie na badanie tętnic nerkowych jest arteriografia nerkowa. Polega ona na wprowadzeniu cewnika do aorty i miejscowym podaniu środa cieniującego. Wykonuje się także cyfrową angiografię subtrakcyjną, w której środek cieniujący podaje się dożylnie. Oba badania pozwalają ocenić obecność ewentualnego zwężenia, jak również pozwalają różnicować etiologię choroby.

W badaniach obrazowych również konieczne jest przeprowadzenie oceny ewentualnych powikłań choroby po postacią rozszerzenia tętnicy za miejscem zwężenia, zwolnienia prędkości przepływu krwi w odcinku tętnicy nerkowej za zwężeniem oraz w samej nerce. Może dojść do zmniejszenia ogólnych wymiarów nerki (nerka atroficzna) w przebiegu jej niedokrwienia.

Dużą skutecznością w ocenie zwężenia tętnicy, jak i powikłań nerkowych wykazuje się badanie MR po podaniu środka cieniującego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe