Niedorozwój płuca

Niedorozwój płuca często jest wadą na tyle ciężką, że w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym doprowadza do śmierci. O ile wada będzie lżejsza, a dziecku uda się zapewnić odpowiednie leczenie dzięki czemu dożyje wieku dorosłego, będzie można zaobserwować charakterystyczny obraz płuca w badaniach obrazowych.

Najczęściej niedorozwój płuca występuje w kompleksie wad złożonych razem z niedorozwojem oskrzeli i krążenia płucnego. Wtedy poza hipoplazją tkanki płucnej (zmniejszeniem jej masy oraz nieprawidłową wielkością i liczbą pęcherzyków płucnych) obserwujemy hipoplazję również tych elementów.

Hipoplazję płuc oraz drzewa oskrzelowego ocenia się na zdjęciach rentgenowskich, na których widoczne jest zacienienie (jasny obszar) z przemieszczeniem śródpiersia na stronę chorą ze zmniejszeniem objętości klatki piersiowej. W tomografii komputerowej obserwuje się rozstrzenie oskrzeli oraz niedorozwój drzewa oskrzelowego z brakiem rozgałęzień obwodowych. Natomiast sieć naczyń krążenia małego bada się za pomocą angiografii i scyntygrafii izotopowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Niedorozwój płuca