Nieprawidłowe parametry morfologiczne nerek

Możemy mieć do czynienia z wykształceniem się nerek o nieprawidłowej wielkości i budowie. Całkowity brak nerki (wraz z moczowodem i tętnicą nerkową) określa się mianem agenezji.

Niedorozwój nerki wynikający z zatrzymania się jej procesu dojrzewania w okresie płodowym nazywa się aplazją. Nerka taka praktycznie nie posiada czynnego miąższu, w związku z czym po urodzeniu nie podejmuje aktywności wydzielniczej i wydalniczej (bezmocz, małowodzie). Bardzo często współwystępuje z brakiem miedniczki nerkowej i górnej części moczowodu. Szczątkowy moczowód może odchodzić od pęcherza moczowego i wtedy kończy się ślepo na wysokości 1/3 prawidłowej długości moczowodu. Tak zbudowaną nerkę nazywa się również aplastyczną lub szczątkową.

Jeżeli niedorozwój nerki jest mniej wyrażony mamy do czynienia z hipoplazją. Występuje wtedy wykształcenie się moczowodu z niewielkim zanikiem miąższu oraz szczątkowe wydzielanie moczu.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Nieprawidłowe parametry morfologiczne nerek