Nieprawidłowe położenie przepony

Ponieważ pozycja przepony w dużej mierze uwarunkowana jest naciskiem ze strony otaczających narządów, nie tylko choroby samej przepony, ale również patologie otaczających ją narządów będą miały wpływ na zmiany położenia przepony. Może dojść zarówno do uniesienia, jak i obniżenia przepony, a przyczyn tych zmian może być bardzo dużo. Nie jest to zatem objaw swoisty dla żadnej choroby i nie można wnioskować o rozpoznaniu tylko na tej podstawie.

Prawidłowe ułożenie przepony jest ustalone odgórnie, dostosowane do wieku, płci i budowy ciała pacjenta. Wysokość na której przepona powinna przyczepiać się do żeber oraz wysokość wysklepienia jej łuków jest punktem odniesienia dla opisywania tych patologii. Najłatwiej udaje się ocenić asymetrię przepony, tzn. stan w którym łuk przepony po jednej stronie ustawia się wypukle w kierunku klatki piersiowej, a po drugiej jest spłaszczony.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Przepona » Nieprawidłowe położenie przepony