Nieswoiste zapalenie kości i stawów

W nieswoistych zapaleniach kości i stawów najczęstszym patogenem jest gronkowiec złocisty, który dostaje się do kości drogą krwionośną.

Ostre zapalnie kości

Ostre zapalenie dotyczy zarówno tkanki kostnej, jak i szpiku. Proces zapalny niszczy nie tylko elementy kostne, ale i chrząstki stawowe. Dochodzi do gromadzenia się ropy, rozpadu tkanki kostnej z odwarstwieniem okostnej i tworzeniem martwaków (ognisk martwiczej tkanki kostnej, po których zostają puste obszary). Gojenie się zmiany przebiega z wytworzeniem wyraźnego ogniska przebudowy, które w trakcie gojenia się zwiększa swoją objętość. Martwaki widoczne są na obrazie RTG jako „zacienione” (jasne) obszary otoczone „przejaśnieniem” (czarną linią).

Przewlekłe zapalenia kości

Przewlekłe zapalenie kości może być pierwotne i wtórne. Lepsze niż badanie przeglądowe RTG jest USG (szczególnie u dzieci, gdzie pozwala na różnicowanie złamania kości z krwiakiem). Największą skutecznością wykazują się TK i MR, ponieważ początkowo objawy mogą być mało nasilone i niewidoczne w pozostałych badaniach.

Pierwotne przewlekłe zapalenia kości występują najczęściej. Lokalizują się w przynasadach kości długich w okolicy stawu kolanowego. Zmiany widoczne są pod postacią wielu ognisk z centralnym „przejaśnieniem” i otaczającą szeroką strefą sklerotyczną (ciemne ognisko z białą obwódką). Choroba może występować także jako korowa sklerotyzacja kości (białe ogniska w korze kości).

Wtórne przewlekłe zapalenia kości powstają jako konsekwencja i przedłużenie przewlekającego się ostrego zapalenia pierwotnego. Różnicowanie procesu pierwotnego od wtórnego jest bardzo trudne.

Zapalenie stawów

W diagnostyce zapalenia stawów podstawą jest najpierw przeprowadzenie badania przedmiotowego, w którym znajdujemy obrzęk i bolesność stawu. W badaniu RTG początkowo widoczne jest poszerzenie szczeliny stawowej wywołane wzrostem ilości płynu maziowego. Z czasem w nieleczonej chorobie dochodzi do sytuacji odwrotnej - zwężenia szczeliny spowodowanego niszczeniem chrząstek stawowych i elementów kostnych (destrukcja nasad kości). W czasie gojenia się stawów może dojść do ich zesztywnienia, wyczuwalnego w badaniu fizykalnym.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Nieswoiste zapalenie kości i stawów