Nowotwory gruczołów ślinowych

W okolicy gruczołów ślinowych pojawiają się zarówno nowotwory łagodne, jak i złośliwe, pierwotne i przerzutowe oraz naciekające z toczących się w okolicy procesów rozrostowych (nowotwory złośliwe języka i dna jamy ustnej). Zmiany te niezależnie od pochodzenia przeważnie są hipoechogeniczne w stosunku do otoczenia. Badaniem przesiewowym jest ultrasonografia, następnie badaniem rozstrzygającym jest zawsze biopsja zmiany (cienkoigłowa celowana) pod kontrolą USG.

Nowotwory łagodne tej okolicy to głównie gruczolaki. W USG mają one gładkie rysy, hipoechogeniczne wnętrze oraz hiperechogeniczną torebkę. Nawet w obrębie guza łagodnego znaleźć możemy ogniska martwicze i zwapnienia.

Nowotwory złośliwe ślinianek to przede wszystkim raki, rzadziej chłoniaki. Powodują one masywną destrukcję kości, dlatego podstawowym badaniem jest TK ze środkiem cieniującym. Ocenie podlega rozległość zmian, granice nacieku, uszkodzenia nerwu twarzowego etc. Badanie USG wykonywane jest jedynie w celu oceny nacieku na naczynia lub ich ucisku i ewentualnych dalszych konsekwencji.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Gruczoły ślinowe » Nowotwory gruczołów ślinowych